INFORMACJA OGÓLNA DLA KLIENTÓW GUMREX SP. Z O.O.

01. Jakość produktów

Nowe opony sprzedawane przez naszą firmę pochodzą z bieżącej produkcji i są produktami PEŁNOWARTOŚCIOWYMI i posiadającymi pełną gwarancję producentów. *

* Uwaga! Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie, pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Informacja nie dotyczy opon oznaczonych symbolem "wyprzedaż", "promocja" lub "oferta specjalna". Opony używane nie są objęty gwarancją. Warunki gwarancji znajdują się w opisie każdej opony.

02. Koszt przesyłki

Koszt przesyłki jest wliczony w cenę towarów za wyjątkiem specjalnych promocji, jeżeli promocja znajduje się w opisie towaru.

03. Warunki płatności

Akceptujemy przelew bankowy oraz płatność gotówkową przy odbiorze. Ze względu na to że nasza firma nie jest wielkim koncernem, przedłużone terminy płatności udzielany tylko stałym klientom.

04. Składanie zamówienia

Zamówienia na oferowane przez naszą firmę towary przyjmujemy:

 • za pomocą poczty e-mail: gumrex@gumrex.pl
 • lub kontaktując się z naszymi handlowcami telefonicznie - numery znajdują się na podstronie kontakt.

05. Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi 2-3 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia przez firmę Gumrex Sp. z o.o.

06. Dostarczenie zamówienia

Dostarczamy opony własnym transportem lub korzystając z usług sprawdzonych firm transportowych od poniedziałku do piątku.
Firma kurierska jak również prywatny przewoźnik dostarcza przesyłki w godzinach 8.00 - 16.00.
Nie możemy określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską bądź prywatnym przewoźnikiem w dniu dostawy. Informacje o firmie kurierskiej bądź prywatnym przewoźniku są dostępne w siedzibie firmy Gumrex Sp. z o.o. .

07. Sprawdzenie zawartości przesyłki

Przed dokonaniem zapłaty prosimy, aby sprawdzili Państwo zgodność zamówienia z dostarczonymi oponami. Opony w celach transportowych mogą być spięte taśmą pakową w sposób, który umożliwia odczytanie z nich podstawowych informacji. Jeśli dostęp do nich jest utrudniony, prosimy o rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, o spisanie protokołu oraz pilny kontakt z nami w celu wyjaśnienia rozbieżności i szybkiej korekty. Ta procedura umożliwi nam odpowiednią reakcję.

08. Dowód zakupu

Dowód zakupu, czyli faktura VAT jest wysyłany pocztą lub wraz z towarem w zależności od firmy kurierskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu.

09. Zwrot lub wymiana towaru

Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt (opony nowe - tylko pod warunkiem, że nie nosił on śladów użytkowania).

10. Zasady reklamacji

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu opon (faktura VAT). Firma Gumrex Sp. z o.o. udziela w imieniu producenta gwarancji na sprzedawane opony ciężarowe i rolnicze oraz przemysłowe. Warunki gwarancji wg. ustaleń konkretnego producenta. Udzielona gwarancja na nowe opony obowiązuje przez okres:

 • OPONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DĘTKOWE: gwarancja 1 rok (jeden rok) od daty sprzedaży potwierdzonej dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 3 lata. Nie udziela się gwarancji na dętkę oraz ochraniacz.
 • OPONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH CAŁOSTALOWE: gwarancja 1 rok od daty sprzedaży potwierdzonej dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 5 lat.
 • OPONY ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE: gwarancja 1 rok od daty sprzedaży potwierdzonej dowodem zakupu (dotyczy opon rolniczych, przemysłowych). Gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 5 lat.

11. Ogólne warunki gwarancji (OWG)

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie opony z dowodem zakupu - faktura VAT.
Zgłoszenie reklamacji należy dokonać jedną z wybranych poniżej form:

 • osobiście lub listownie na adres: Gumrex Sp. z o.o. , ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce.
 • za pomocą poczty e-mail: gumrex@gumrex.pl

Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn produkcyjnych, konstrukcyjnych, lub materiałowych które mogą się ujawnić w trakcie eksploatacji ogumienia.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 • Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 • Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 • Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).
 • Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony).
 • Gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub klienta.
 • Gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm.

Brak numeru daty produkcji oraz numeru serii wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Opony nie posiadające homologacji europejskiej ECE nie podlegają reklamacji. Opony naprawiane nie podlegają reklamacji. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego wyrobu. W przypadku przeprowadzenia dodatkowych badań specjalistycznych termin rozpatrzenia może być przesunięty do 40 dni od daty przyjęcia z wcześniejszym powiadomieniem reklamującego.

PRAWO NABYWCY W PRZYPADKU UZNANIA REKLAMACJI:

Nabywca ma prawo do:

 • częściowego zwrotu pieniędzy za procentowo nie wykorzystany bieżnik do dalszej jazdy
 • otrzymania nowej opony po wpłaceniu pieniędzy za procentowy udział za zużyty bieżnik

Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika i porównanie jej z głębokością bieżnika nowej opony. Pomiaru głębokości bieżnika dokonuje się w progach usytuowanych w dnie rzeźby bieżnika oznaczonych w barkach strzałkami do góry.

Gwarant zastrzega sobie prawo, do ustalenia sposobu załatwienia reklamacji (tj. wymiany opony bądź zwrotu kosztów). Wszelkie szkody, oraz utracone korzyści z tytułu nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji nie będą rekompensowane przez Gwaranta. Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej o niezgodności towaru z umową określa Ustawa z 27.07.2002r.

Zasady prawidłowej eksploatacji ogumienia:

 • eksploatacja opony zgodnie z jej przeznaczeniem
 • przestrzeganie indeksu obciążenia i prędkości oraz ciśnienia eksploatacji
 • ogumienie z obręczą należy wyrównoważyć dynamicznie
 • zaleca się utrzymanie prawidłowego stanu technicznego pojazdu
 • zaleca się bieżącą kontrolę stanu ogumienia

Przechowywanie ogumienia:

 • ogumienie należy przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach chroniąc przed działaniem światła, wilgoci, substancji żrących i ropopochodnych
 • ogumienie należy przechowywać w zakresie temperatur od -5 C do + 35 C zmieniając co jakiś czas punkt oparcia
 • eksploatowane ogumienie należy przed przechowaniem oczyścić.